Olga Foitová, DiS.

Funkce:referent - sociální práce, kurátor pro dospělé
Pracovní náplň:výkon přímé sociální práce v přenesené působnosti, výkon funkce veřejného opatrovníka, zajišťuje koordinaci sociálně patologických jevů
Kancelář:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 1. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 117
E-mail:foitova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 354
Řeší tyto životní situace: