Ing. Jana Markelova

Funkce:referent - městský inženýr
Pracovní náplň:zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace, průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu, technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny
Kancelář:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 308
E-mail:markelova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 358
Mobilní telefon: +420 601 132 166