neobsazeno místo

Funkce:referent - SPOD 4
Pracovní náplň:Zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to: - výkon kolizního opatrovnictví - sociálně právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu, provádí poradenskou činnost. Část správního obvodu, kterým se tato pracovnice věnuje, tvoří část obyvatel města Kuřimi, jejichž příjmení začíná na počáteční písmeno A-L. Věnuje se problematice týraných a zneužívaných dětí.
Kancelář:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 213
E-mail:houdekcermakova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 353
Řeší tyto životní situace: