Mgr. Olga Jirovská

Funkce:referent - SPOD 1
Pracovní náplň:Zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to: - výkon kolizního opatrovnictví - sociálně právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu, provádí poradenskou činnost. Provádí poradenskou činnost a činnosti související s náhradní rodinnou péčí. Zpracovává dohody o výkonu pěstounské péče uzavírané s pěstouny pro celý správní obvod ORP Kuřim.
Kancelář:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 215
E-mail:jirovska@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 346
Mobilní telefon: +420 607 037 300
Řeší tyto životní situace: