Ing. Vlasta Indrová

Funkce:referent - územní plánování
Pracovní náplň:pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro město Kuřim a na žádost obcí ve správním obvodu ORP Kuřim, vyhodnocení územních plánů, vydávání vyjádření, stanovisek a územně plánovacích informací dle §21 odst.(1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., zajišťování agendy na úseku veřejné dopravy pro město Kuřim v rámci smlouvy o zajištění systému IDS JMK
Kancelář:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 307A
E-mail:indrova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 310
Mobilní telefon: +420 774 072 934