Naďa Kolaříková

Funkce:hlavní účetní
Pracovní náplň:vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu, komplexní zajišťování účetních prací, účtování o veškerých účetních případech města, kontrola příjmů a výdajů v návaznosti na poskytnuté dotace, sestavování číselníků organizací města a účtového rozvrhu, příprava podkladů pro rozborovou činnost
Kancelář:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 410
E-mail:kolarikova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 322
Mobilní telefon: +420 777 363 615