Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.

Funkce:projektový manažer
Pracovní náplň:Vybírá vhodné dotační příležitosti k plánovaným projektům. Připravuje potřebné dokumentace k žádosti o dotaci, zpracovává dotační monitoring – průběžné a závěrečné monitorovací zprávy. Koordinuje investiční a neinvestiční projekty, které jsou spolufinancované krajskými a národními dotačními programy a dotačními programy EU. Kontroluje realizaci a plnění podmínek stanovených pravidly dotací, zajišťuje komplexní administraci dotačních programů. Spolu s investičním referentem koordinuje případné změny projektů ve vztahu k obdržené dotaci. Spolupracuje se zúčastněnými profesemi.
Kancelář:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 309
E-mail:kiesslingova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 352
Mobilní telefon: +420 731 189 694