Radka Svobodová

Funkce:administrativní pracovník
Pracovní náplň:podatelna odboru, komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty, zajišťuje veškerou administrativní činnost odboru, zajišťuje expedici vydaných rozhodnutí a opatření, vede evidenci vydaných rozhodnutí a opatření, zajišťuje styk s centrální podatelnou městského úřadu, provádí doručování a úkony prostřednictvím datových schránek, vede spisovny odboru.
Kancelář:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 314
E-mail:svobodovar@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 312
Mobilní telefon: +420 777 494 468
Řeší tyto životní situace: