Ing. Jana Lekešová

Funkce:vedoucí oddělení stavebního
Pracovní náplň:komplexně zajišťuje odbornou agendu v rámci odboru, v rámci činnosti obecného stavebního úřadu zpracovává rozhodnutí a opatření, týkající se staveb fyzických osob, především staveb rodinných domů, zajišťuje výkon státní správy agendy památkové péče
Kancelář:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 319
E-mail:lekesova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 355
Mobilní telefon: +420 775 072 933
Řeší tyto životní situace: