Ing. František Macek

Funkce:vedoucí odboru
Pracovní náplň:plní úkoly stanovené v organizačním řádu pro vedoucí odboru, koordinace výkonu stavebního úřadu, v rámci činnosti obecného stavebního úřadu zpracovává rozhodnutí a jiná opatření, týkající se především staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů
Kancelář:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 318
E-mail:macek@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 313
Mobilní telefon: +420 775 577 826
Řeší tyto životní situace: