Mgr. Monika Vašková

Funkce:referent - SPOD 2
Detail funkce:Zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to: - výkon kolizního opatrovnictví - sociálně právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu, provádí poradenskou činnost. Část správního obvodu, kterým se tato pracovnice věnuje, tvoří část obyvatel města Kuřimi, jejichž příjmení začíná na počáteční písmeno M – Ž.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 1. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 117
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru -> referent - SPOD 2
E-mail:vaskova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 379
Mobilní telefon: +420 775 716 083
Řeší tyto životní situace: