Mgr. Petr Vodka

Funkce:1. místostarosta
Detail funkce:oblast životního prostředí, školství, mládeže a sportu, vše včetně souvisejících investičních akcí, dále informační technologie, transparentnost, oblast strategického plánování a spolupráce s partnerskými městy
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 402
Pracovní zařazení:starosta -> 1. místostarosta
E-mail:vodka@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 305
Mobilní telefon: +420 776 056 491