Ing. Jaroslava Hédlová, MBA

Funkce:referent - investice
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 310
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor investiční -> vedoucí odboru -> referent - investice
E-mail:hedlova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 394
Mobilní telefon: +420 702 215 634