Monika Jílková, DiS.

Funkce:referent - SPOD 5
Detail funkce:Zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to: - výkon kolizního opatrovnictví - sociálně právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu, provádí poradenskou činnost. Věnuje se problematice týraných a zneužívaných dětí. Část správního obvodu, kterým se tato pracovnice věnuje, tvoří část obyvatel - Veverská Bítýška (Nové Dvory), Hvozdec, Chudčice, Česká, Lelekovice, Rozdrojovice.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 211
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru -> referent - SPOD 5
E-mail:jilkova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 351
Mobilní telefon: +420 725 504 578
Řeší tyto životní situace: