Jan Ambrozek

Funkce:strážník MP Kuřim
Pracovní zařazení:starosta -> Městská policie -> vedoucí strážník MP Kuřim -> strážník MP Kuřim
E-mail:ambrozek@mpkurim.cz
Telefon: +420 722 722 156
Mobilní telefon: +420 722 722 156