Mgr. Terezie Cebáková

Funkce:referent - SPOD 3
Detail funkce:Zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to: - výkon kolizního opatrovnictví - sociálně právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu, provádí poradenskou činnost. Zpracovává agendu NOm. Část správního obvodu, kterým se tato pracovnice věnuje, tvoří Čebín, Jinačovice, Moravské Knínice.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 212
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru -> referent - SPOD 3
E-mail:cebakova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 367
Mobilní telefon: +420 777 363 611
Řeší tyto životní situace: