Mgr. Monika Vašková

Funkce:referent - SPOD 2
Detail funkce:Zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí a to: - výkon kolizního opatrovnictví – sociálně právní ochranu dětí, posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, provádí okamžitá opatření dle aktuálního stavu, provádí poradenskou činnost. Věnuje se problematice týraných a zneužívaných dětí. Provádí poradenskou činnost a činnosti související s náhradní rodinnou péčí. Zpracovávaná agenda: Náhradní rodinná péče v celém správním obvodu.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 1. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 117
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru -> referent - SPOD 2
E-mail:vaskova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 379
Mobilní telefon: +420 775 716 083
Řeší tyto životní situace: