Mgr. Aneta Štěpánková

Funkce:referent - sociální práce
Detail funkce:Vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Vykonává sociální práci v přenesené působnosti a funkci veřejného opatrovníka. Spoluvytváří a koordinuje koncepční materiály v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, koordinátor prorodinné politiky.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 215
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru -> referent - sociální práce
E-mail:stepankova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 377
Mobilní telefon: +420 773 771 736
Řeší tyto životní situace: