Bc. Barbora Zukalová, DiS.

Funkce:referent - SPOD 4
Detail funkce:Část správního obvodu, kterým se tato pracovnice věnuje v rámci ochrany dětí tvoří obce Česká, Čebín, Lelekovice, Veverská Bítýška (i Nové Dvory). Vykonává kolizní opatrovnictví nezletilých dětí pro město Kuřim, kdy příjmení nezl. dítěte začíná na písmeno M-Ž. Vykonává agendu NOm pro celý správní obvod – nezletilé děti řešené v rámci OSPOD s trvalým bydlištěm mimo správní obvod ORP Kuřim.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 213
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru -> referent - SPOD 4
E-mail:zukalova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 353
Mobilní telefon: +420 775 716 084
Řeší tyto životní situace: