Ing. Renata Havlová

Funkce:referent - investice
Detail funkce:zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace, průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu, technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 304
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor investiční -> Oddělení investiční -> vedoucí oddělení investičního -> referent - investice
E-mail:havlova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 357
Mobilní telefon: +420 777 363 614