Vladimír Dvořáček

Funkce:údržbář
Detail funkce:údržba budovy Městského úřadu a dalších objektů v majetku města
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží suterén -> dveře 4
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru -> údržbář
E-mail:dvoracek@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 319
Mobilní telefon: +420 727 937 628