Mgr. Jiří Enžl

Funkce:referent - dopravní přestupky
Detail funkce:zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti v oblastech - projednávání přestupků a jiných správních deliktů v dopravě, spáchaných při porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, při porušení zákona č. 168/1999 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, při porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, při porušení zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále vede řízení o zadržení řidičského průkazu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 1. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 111
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor kancelář úřadu -> Oddělení přestupků -> vedoucí oddělení přestupků -> referent - dopravní přestupky
E-mail:enzl@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 356