Mgr. Jana Viktorinová

Funkce:vedoucí odboru
Detail funkce:plní úkoly stanovené v organizačním řádu pro vedoucího odboru, zajišťuje specializované odborné činnosti v oblasti majetkoprávní, zastupuje město před soudy, vymáhání pohledávek
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 414
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru
E-mail:viktorinova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 374
Mobilní telefon: +420 777 363 608