Silvie Peřinová

Funkce:referent - stavební úřad
Detail funkce:komplexně zajišťuje odbornou agendu v rámci odboru, v rámci činnosti obecného stavebního úřadu zpracovává rozhodnutí a opatření, týkající se staveb fyzických osob, především staveb rodinných domů, rekreačních objektů, jednoduchých staveb, informačních, reklamních a propagačních zařízení
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 321
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor stavební a životního prostředí -> Oddělení stavební -> vedoucí oddělení stavebního -> referent - stavební úřad
E-mail:perinova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 380
Mobilní telefon: +420 727 815 133
Řeší tyto životní situace: