Ing. Lenka Torn Blechtová

Funkce:vedoucí odboru
Detail funkce:plní příslušné úkoly stanovené v organizačním řádu pro vedoucí odboru, zpracovává koncepci, koordinaci a usměrňování správy živnostenského podnikání za všechny druhy živností ve vymezené územní působnosti živnostenského úřadu, registrace všech typů živností, činnost centrálního registračního místa
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 207
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor obecní živnostenský úřad -> vedoucí odboru
E-mail:blechtova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 348
Mobilní telefon: +420 777 363 604
Řeší tyto životní situace: