Ing. Milan Prosecký

Funkce:referent - přestupky
Detail funkce:zajišťuje přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových, ve věcech přenesené působnosti, zabezpečuje administrativní činnost v oblasti přestupkové agendy.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 1. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 116
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor kancelář úřadu -> Oddělení přestupků -> vedoucí oddělení přestupků -> referent - přestupky
E-mail:prosecky@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 368
Mobilní telefon: +420 601 082 762