Ing. Pavla Kubová

Funkce:referent - investice, vodohospodářské stavby
Detail funkce:zajišťování realizace investičních akcí, včetně výběru a koordinace dodavatelů stavby, uzavírání a provádění změn smluv, zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování nedostatků v průběhu realizace stavby, technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti staveb, archivace dokumentace k nově nabyté vodovodní a kanalizační sítě, zajišťování provozu a údržby vodohospodářské infrastruktury v koordinaci s provozovateli jednotlivých inženýrských sítí
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 307B
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor investiční -> Oddělení investiční -> vedoucí oddělení investičního -> referent - investice, vodohospodářské stavby
E-mail:kubova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 375
Mobilní telefon: +420 777 072 934