Jana Mrkosová

Funkce:referent - podatelna úřadu
Detail funkce:ověření listin a ověření podpisů , komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty, plní úkoly podatelny, zajišťuje příjem a odeslání pošty doručené a zpracované v úřadu v písemné, elektronické podobě a pomocí datových schránek, uskutečňuje spojovatelské telefonní služby v budově úřadu, vyvěšuje a snímá úřední listiny na úřední desce města , zajišťuje vyvěšování smutečních oznámení, provádí výpisy z Informačního systému Czech Point, zajišťuje konverzi dokumentů, provádí zřízení datové schránky a vybrané požadavky týkající se datové schránky, vede evidenci ztrát a nálezů, přijímá ohlášení veřejných akcí dle vyhlášky o nočním klidu.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře prosklené 106
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor správní a vnitřních věcí -> vedoucí odboru -> referent - podatelna úřadu
E-mail:mrkosova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 340
Řeší tyto životní situace: