Stanislav Bartoš

Funkce:vedoucí odboru
Detail funkce:plnění příslušných úkolů stanovených v organizačním řádu pro vedoucího odboru, koordinace přípravy a realizace investic, zpracování investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů a zpracování odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů, technický dozor staveb, opravy místních komunikací, chodníků a mostů
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 301
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor investiční -> vedoucí odboru
E-mail:bartos@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 373
Mobilní telefon: +420 606 705 879