Zina Hlouchová

Funkce:referent - evidence obyvatel, matrika
Detail funkce:Kompletní výkon agendy ohlašovny a evidence obyvatel, agenda matriky úmrtí, zpracování seznamu voličů, organizace voleb, spolupráce s ČSÚ při sčítání lidu, domů a bytů, občanské obřady.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 204
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor správní a vnitřních věcí -> vedoucí odboru -> referent - evidence obyvatel, matrika
E-mail:hlouchova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 308
Mobilní telefon: +420 607 053 464
Řeší tyto životní situace: