Mgr. Nikol Bučková, DiS.

Funkce:referent - SPOD, kurátor pro děti a mládež
Detail funkce:sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný a s dětmi páchajícími opakovaně přestupky, plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí- kuratela (kurátor pro děti a mládež). Výkon kurately pro děti a mládež zajišťuje v celém správním obvodu ORP Kuřim. Vykonává dohled na výkonem ústavní výchovy.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 217
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru -> referent - SPOD, kurátor pro děti a mládež
E-mail:buckovan@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 378
Mobilní telefon: +420 775 716 083
Řeší tyto životní situace: