Ing. Karel Torn, CSc.

Funkce:referent - krizové řízení a obrana
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 1. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 111
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru -> referent - krizové řízení a obrana
E-mail:torn@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 396
Mobilní telefon: +420 727 882 112