Mgr. Alena Životská

Funkce:tajemnice úřadu
Detail funkce:Tajemnice úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu a zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu. Tajemnice plní úkoly vedoucího úřadu podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 401
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu
E-mail:zivotska@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 303
Mobilní telefon: +420 777 608 237