Eva Mudroňová

Funkce:referent - speciální stavební úřad v silničním hospodářství
Detail funkce:Zajišťuje činnost silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., a speciálního stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, zejména pak: Vydává stavební povolení a kolaudační rozhodnutí v rámci silničních staveb Rozhoduje o uzavírkách a objížďkách na pozemních komunikacích Povoluje připojení nemovitosti a pozemních komunikací Povoluje zvláštní užívání komunikace Stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích, místních komunikacích veřejně přístupných účelových komunikacích dle §77 zák. č. 361/2000 Sb., Vytváří obecně závazné předpisy v oblasti působnosti Vykonává kontrolní činnost na úseku silničního hospodářství na silnicích II. a III. třídy Podílí se na vydávání koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného stanoviska podle §4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 102A
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor dopravy -> vedoucí odboru -> referent - speciální stavební úřad v silničním hospodářství
E-mail:mudronova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 387
Mobilní telefon: +420 720 957 992