Ing. Lenka Lorenzová

Funkce:referent - životní prostředí 1
Detail funkce:Ochrana zemědělského půdního fondu, Rostlinolékařská péče, Rybářství, Týrání zvířat
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 312
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor stavební a životního prostředí -> Oddělení životního prostředí -> vedoucí oddělení životního prostředí -> referent - životní prostředí 1
E-mail:lorenzova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 343
Mobilní telefon: +420 777 363 613
Řeší tyto životní situace: