Jana Schimmerlová

Funkce:pokladní
Detail funkce:zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti, úhrada finančních prostředků z pokladny města, příjem veškerých plateb do pokladny města, výdej a evidence pokutových bloků a pokladních stvrzenek, prodej propagačního materiálu města, nákup a výdej všeobecného materiálu pro potřebu Městského úřadu
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 210
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> pokladní
E-mail:kodejsova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 307