Kateřina Vanková, DiS.

Funkce:referent - cestovní doklady
Detail funkce:komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 202
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor správní a vnitřních věcí -> vedoucí odboru -> referent - cestovní doklady
E-mail:vankova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 361
Mobilní telefon: +420 607 080 710
Řeší tyto životní situace: