Mgr. Pavla Cikánková

Funkce:vedoucí odboru
Detail funkce:Plní příslušné úkoly stanovené v organizačním řádu pro vedoucí odboru, zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí, realizuje proces komunitního plánování sociálních služeb, podporuje sociální práci a sociální či jiné související služby, koordinuje a realizuje koncepci prorodinné politiky v obci, spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci, koordinuje protidrogovou politiku v obci, koordinuje prorodinnou politiku v obci a výkon činnosti sociálního kurátora. V souladu s usnesením Rady města Kuřimi, podepisuje Dohody o výkonu pěstounské péče. Věnuje se problematice týraných a zneužívaných dětí.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 214
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru
E-mail:cikankova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 376
Mobilní telefon: +420 774 004 652
Řeší tyto životní situace: