Ing. Miloslav Kučka, MBA

Funkce:vedoucí odboru
Detail funkce:plnění příslušných úkolů stanovených v organizačním řádu pro vedoucího odboru, povolování silničních staveb, zvláštní užívání silnic, sjezdů na silnice a dopravní značení
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 0. přízemí -> chodba vpravo -> dveře 103
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor dopravy -> vedoucí odboru
E-mail:kucka@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 335
Mobilní telefon: +420 702 242 163
Řeší tyto životní situace: