Bc. Marek Wágner

Funkce:referent - dopravní přestupky - radary
Detail funkce:Zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti v oblastech - zpracování podkladů pořízených z radaru a úkony s tím související.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 1. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 118
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor kancelář úřadu -> Oddělení přestupků -> vedoucí oddělení přestupků -> referent - dopravní přestupky - radary
E-mail:wagner@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 360