Mgr. Olga Jirovská

Funkce:referent - sociální práce, kurátor pro dospělé
Detail funkce:zástup vedoucí, výkon přímé sociální práce v přenesené působnosti, výkon funkce veřejného opatrovníka, zajišťuje koordinaci sociálně patologických jevů
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 215
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru -> referent - sociální práce, kurátor pro dospělé
E-mail:jirovska@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 354
Mobilní telefon: +420 777 363 603
Řeší tyto životní situace: