Mgr. Terezie Cebáková

Funkce:referent - SPOD 3
Detail funkce:Část správního obvodu, kterým se tato pracovnice věnuje v rámci ochrany dětí tvoří obce Jinačovice, Rozdrojovice, Hvozdec, Chudčice, Moravské Knínice. Vykonává kolizní opatrovnictví nezletilých dětí pro Kuřim, kdy příjmení nezl. dítěte začíná na písmeno A-L a nezl. dětí s trvalým bydlištěm mimo správní obvod ORP Kuřim.
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 212
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru -> referent - SPOD 3
E-mail:cebakova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 367
Mobilní telefon: +420 777 363 611
Řeší tyto životní situace: