Mgr. Radim Novák, DiS.

Funkce:referent - krizové řízení
Detail funkce:koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy obce s rozšířenou působností, manažer prevence kriminality, bezpečnostní ředitel, koordinátor protidrogové problematiky a romského etnika
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 316
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor sociálních věcí a prevence -> vedoucí odboru -> referent - krizové řízení
E-mail:novak@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 329
Mobilní telefon: +420 725 111 395