Mgr. Dagmar Montagová

Funkce:vedoucí oddělení územního plánování a technické infrastruktury
Detail funkce:tvorba, správa a koordinace geografického informačního systému (GIS) města Kuřim, správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP Kuřim), pořizování územně analytických podkladů ORP Kuřim
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 306
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor investiční -> Oddělení územního plánování a technické infrastruktury -> vedoucí oddělení územního plánování a technické infrastruktury
E-mail:montagova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 330
Mobilní telefon: +420 777 494 467