Ing. Jana Lekešová

Funkce:vedoucí oddělení stavebního
Detail funkce:komplexně zajišťuje odbornou agendu v rámci odboru, v rámci činnosti obecného stavebního úřadu zpracovává rozhodnutí a opatření, týkající se staveb fyzických osob, především staveb rodinných domů, zajišťuje výkon státní správy agendy památkové péče
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 319
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor stavební a životního prostředí -> Oddělení stavební -> vedoucí oddělení stavebního
E-mail:lekesova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 355
Mobilní telefon: +420 775 072 933
Řeší tyto životní situace: