Bc. Pavla Rousová

Funkce:referent - kontrolor
Detail funkce:vyřizuje správní případy (správní řízení) s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více práv a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt, připravuje rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy, včetně návrhu a ukládání opatření (např. pozastavení, zrušení živnostenských oprávnění), zajišťuje procesní stránky vyřizování podnětů a petic týkajících se podnikatelů, spolupracuje s dotčenými orgány státní správy, zajišťuje kontrolní činnost nad dodržováním živnostenského zákona
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 2. nadzemní -> chodba vlevo -> dveře 208
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor obecní živnostenský úřad -> vedoucí odboru -> referent - kontrolor
E-mail:rousova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 339
Mobilní telefon: +420 775 072 932