Soňa Axmannová

Funkce:účetní
Detail funkce:zajišťování účetních prací – příjmový účet, evidence a likvidace došlých faktur, likvidace trvale se opakujících plateb, evidence objednávek, archivace účetních dokladů, styk s bankovními ústavy prostřednictvím internetového bankovnictví, příprava podkladů pro rozborovou činnost, párování nespárovaných plateb příjmového účtu
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 411
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> účetní
E-mail:axmannova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 372
Mobilní telefon: +420 727 894 244