Drahoslava Havlínová

Funkce:mzdová účetní
Detail funkce:výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 3. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 322
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> mzdová účetní
E-mail:havlinova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 359
Mobilní telefon: +420 736 765 416