Ing. Aleš Varmužka

Funkce:vedoucí odboru
Detail funkce:plnění příslušných úkolů stanovených v organizačním řádu pro vedoucího odboru, zajišťování nejsložitější souhrnné ekonomické agendy organizace včetně komplexních ekonomických rozborů
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 409
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru
E-mail:varmuzka@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 323
Mobilní telefon: +420 777 363 600