Ing. Vladimíra Fidrmucová

Funkce:referent - pozemky
Detail funkce:zajišťování majetkové správy (pronájem, převody), věcná břemena
Umístění:budova Městský úřad Kuřim, ul. Jungmannova 968/75 -> podlaží 4. nadzemní -> chodba vpravo -> dveře 413
Pracovní zařazení:starosta -> Tajemnice úřadu -> tajemnice úřadu -> Odbor majetkoprávní -> vedoucí odboru -> referent - pozemky
E-mail:fidrmucova@kurim.cz
Telefon: +420 541 422 317
Mobilní telefon: +420 607 037 299